500 KAJAKÓW

500-kajakow-2016
500 kajaków 2023 logo
500-kajakow-2016
500-kajakow-2016

O nas

500 KAJAKÓW – XI EDYCJA!

to rekreacyjna impreza na jednej z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Pierwszy spływ odbył się w 2013 roku w związku z obchodami 500 – lecia województwa podlaskiego, uczestniczyło w nim 232 załogi kajakowe.

 

W 2023 roku do udziału w spływie zgłosiło się ponad 1000 osób, jednak pogoda trochę pokrzyżowała nam plany – Jak było? Zobaczcie sami:

 

Czy jesteśmy w stanie pobić ten rekord? Przekonamy się 3 sierpnia 2024 roku!

Spływ kajakowy rzeką Bug to niesamowite przeżycia i przepiękne widoki. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie – pierwszej historycznej stolicy Podlasia, a zakończy się w miejscowości Granne – gdzie w Nadbużańskim Centrum Turystycznym, przy ognisku i muzyce granej na żywo będziesz mógł zasmakować przysmaków lokalnej kuchni.

Wrażenia jakie przeżyjesz pozostaną w Twojej pamięci na zawsze.

Do spływu zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund
Czy jesteś gotowy na wielką

Program spływu:

Przedstawiamy wstępny program spływu. Godziny i punkty programu mogą ulec modyfikacjom.

UWAGA! – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zajętych miejsc
0%

Spływ 1 dniowy

3 sierpnia 2024 r. (sobota)

SOBOTA (3 SIERPNIA 2024)

od 7.00 – rejestracja uczestników na plaży w Drohiczynie. Należy zgłosić się do recepcji w celu otrzymania przydziału do kajaków.
 

10.00 – instruktaż dla „pierwszaków”

 10.50 – ogłoszenia
 
11.00 – START SPŁYWU
 

17.00 18.00 – przewidywane zakończenie spływu w Grannem:

 • ognisko i biesiada przy Centrum Turystycznym w Grannem
 • losowanie Kajaka i innych upominków
 • podziękowania
 • koncert zespołu
 • przewóz uczestników do Drohiczyna
  (dla chętnych)
 

24.00 – zakończenie biesiady

 • nocleg (dla chętnych) na polu namiotowym przy Centrum Turystycznym w Grannem

Spływ 2 dniowy

3 - 4 sierpnia 2024 r.

SOBOTA (3 SIERPNIA 2024)

od 7.00 – rejestracja uczestników na plaży w Drohiczynie. Należy zgłosić się do recepcji w celu otrzymania przydziału do kajaków.
 

10.00 – instruktaż dla „pierwszaków”

10.50 – ogłoszenia
 
11.00 – START SPŁYWU
 

17.00 – 18.00 – przewidywane zakończenie spływu w Grannem:

 • ognisko i biesiada przy Centrum Turystycznym w Grannem
 • losowanie Kajaka i innych upominków
 • podziękowania
 • koncert zespołu
 • przewóz uczestników do Drohiczyna
  (dla chętnych)
 

24.00 – zakończenie biesiady

 • nocleg (dla chętnych) na polu namiotowym przy Centrum Turystycznym w Grannem

NIEDZIELA (4 SIERPNIA 2024)

8.30 – śniadanie

10.30 – zbiórka na przystani nad Bugiem i start spływu

Około godz. 14.00 – 15.00 – dopłynięcie do miejscowości Nur – przewóz uczestników do Grannego i do Drohiczyna

Zobacz jak było poprzednio...

Organizatorzy

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

Kontakt:

Rafał Siwek

tel. 501 701 152

500kajakow@gmail.com

Współorganizatorzy

Gmina Drohiczyn

www.drohiczyn.pl

Gmina Perlejewo

www.perlejewo.pl

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa

www.sitk.pl

Partnerzy Strategiczni Przedsięwzięcia

Województwo Podlaskie

www.wrotapodlasia.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

www.wody.gov.pl

Patronaty

Patronat medialny

Radio Białystok

Radio Białystok

www.radio.bialystok.pl

Magazyn
Kraina Bugu
Kraina Buguwww.krainabugu.pl

Kurier Podlaski
Głos Siemiatycz

www.siemiatycze.com.pl

Głos Węgrowa

www.gwio.pl

TVP Białystok

www.bialystok.tvp.pl

Radio Białystok

Radio Białystok

www.radio.bialystok.pl

Wrota Podlasia

Wrota Podlasia

www.wrotapodlasia.pl

Magazyn Wiosło

Magazyn Wiosło

www.wioslo.pl

Katolickie Radio Podlasiewww.radiopodlasie.pl

RDC Radio dla Ciebie

www.rdc.pl

Kurier Poranny

www.poranny.pl

Gazeta Współczesna

www.wspolczesna.pl

Wieści Sokołowskie

Wieści Sokołowskie

www.wiescisokolowskie.pl

Podlasie24.pl

www.podlasie24.pl

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Podlaskiego

www.wrotapodlasia.pl

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

www.podlaskie.it

Polski Związek Kajakowy

www.pzkaj.pl

Sponsorzy

Zostań sponsorem XI edycji 500 KAJAKÓW
– Skontaktuj się z nami – 501 701 152

Sponsorzy główni
Sponsorzy

Regulamin spływu

REGULAMIN X EDYCJI SPŁYWU 500 KAJAKÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W DROHICZYNIE W DNIACH 5 – 6 SIERPNIA 2023 ROKU NA RZECE BUG

 


 

§ 1

Warunki Uczestnictwa

 

 1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w X edycji spływu 500 kajaków jest zakup biletu poprzez System Sprzedaży Biletów fct.systembiletowy.pl i okazanie go w sekretariacie spływu w dniu wydarzenia (tj. 05.08.2023 r.).
 2. Zakup biletu na X edycję spływu 500 kajaków – jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu spływu.

 3. Uczestnik kupujący bilet na X edycję spływu 500 kajaków, bierze udział w spływie kajakowym po rzece Bug z miejscem startu:

 • – opcja spływu jednodniowego – przystań w Drohiczynie i metą: w miejscowości Granne, w dniu 05.08.2023 r.,
 • – opcja spływu dwudniowego – przystań w Drohiczynie i metą: w miejscowości Granne, w dniu 05.08.2023 r., oraz start: miejscowość Granne i metą w miejscowości NUR, w dniu 06.08.2023 r. zwanym dalej „spływem”
 1. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w spływie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, oświadcza również, że jego stan zdrowia, umiejętności i kondycja pozwala na udział w spływie kajakowym (wiosłowanie), czas trwania około 5-7 h.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługa i realizacja spływu, którego Oświadczenie dotyczy.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny oświadcza to i potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim Oświadczeniu w sekretariacie spływu w dniu wydarzenia (tj. 05.08.2023 r.).

 4. Uczestnicy spływu zobowiązani są do:

  • Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatorów,

  • Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.

  • Przestrzegania przepisu o obowiązku przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjna, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu.

  • Przepis ten dotyczy również okresu czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia, wsiadania lub wychodzenia z kajaku.

  • Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływającym na wodzie, a w szczególności:

   1. nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki;

   2. zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowanie właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności:

    1. NIE WOLNO PŁYNĄĆ SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.

    2. NIE WOLNO PŁYNĄĆ STOJĄC.

    3. NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ NIEZBĘDNEJ, LOGICZNIE UMOTYWOWANEJ, KONIECZNOŚCI.

  • Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków i wioseł i innych) w stanie nie uszkodzonym i czystym.

  • Udzielania pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.

  • Nie zanieczyszczania trasy spływu.

  • Nie spożywania napojów alkoholowych, oraz nie nadużywania napojów zawierających niewielka ilość alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU.

  • Nie spożywania środków i materiałów odurzających, oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu.

Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia, euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji, nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu.

Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, tak zwanych dopalaczy, oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomość człowieka na wodzie;

 1. W związku z faktem, że spływ odbywa się na świeżym powietrzu i na wodzie, mogą wystąpić zagrożenia takie jak:
  – niekorzystne warunki i zjawiska atmosferyczne (wiatr, deszcz, woda, silne nasłonecznienie itp.),
  – niebezpieczeństwo kontaktu z dzikimi zwierzętami, w tym owadami i kleszczami,
  – zamoczenie lub zniszczenie odzieży i sprzętu użytku osobistego,
  – inne zagrożenia spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami (siła wyższa),

W związku z powyższym każdy uczestnik zobowiązany jest zadbać w zakresie własnym o odpowiednie zabezpieczenie i środki ochrony przed wskazanymi powyżej zagrożeniami.

 1. Uczestnik w swoich działaniach zawsze musi kierować się zdrowym rozsądkiem i działać zgodnie z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka, zachowując szczególną ostrożność.

 2. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieka w okresie trwania spływu.

 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, lub osób pozostających pod jego opieka, innym osobom lub w mieniu innych osób.

 4. Uczestnik spływu odpowiada materialnie za powierzony mu przez organizatora sprzęt (kajak, wiosło, kapok/kamizelka asekuracyjna, inne wyposażenie) na czas trwania spływu.

 


 

§ 2

Obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe), dla każdego uczestnika spływu.

 2. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływający i ratunkowy.

 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie ratunkowe podczas spływu – ratowników z uprawnieniami.

 4. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędną pomoc przed medyczną.

 5. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się podczas spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przed medycznej w możliwie najkrótszym czasie.

 


 

§3

Obowiązek informacyjny

 

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn, tel. (85) 655-70-69, e-mail: sekretariat@kultura-drohiczyn.pl.

  2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@neasystem.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   • przeprowadzenia zapisów, organizacji i przeprowadzenia Spływu Kajakowego Rzeką Bug (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   • przetwarzania danych osobowych dot. stanu zdrowia na podstawie Twojej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

   • przetwarzania wizerunku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od końca roku w którym dane zostały zebrane.

  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora, dostawca Systemu Sprzedaży Biletów https://fct.systembiletowy.pl/.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji na spływ 500 kajaków, a tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w spływie.

  9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

  10.  

 

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim;

 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestnika który nie będzie przestrzegał warunków niniejszego regulaminu spływu.

 3. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego mogą być pozbawione udziału w Spływie (wykluczenie uczestnika ze spływu). Decyzje podejmuje Organizator lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nie kosztów ze względu na pozbawienie udziału w spływie.

 4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

ORGANIZATOR

31 marca 2023 r.

FAQ

Spływ rozpoczyna się na plaży w Drohiczynie – kierujemy się z drogi krajowej na ul. Kraszewskiego – jedziemy do końca i za kościołem Pofranciszkańskim (biały kościół z dzwonnicą) skręcamy w lewo w ul. Zygmunta Szmita – jedziemy w dół do samego końca nad rzekę Bug. Następnie kierujemy się w lewo na plażę. Dalej pokierują strażacy.

Wszyscy którzy zostawiają swoje samochody na czas trwania spływu (czyli wracają po nie wieczorem) proszeni są aby zostawić je na wyznaczonym parkingu przy rzece BUG na końcu ulicy Zygmunta Szmita nad Bugiem (pokierują strażacy), lub na parkingu przy Budynku Gminy ul. Kraszewskiego 5, lub przy Muzeum Kajakarstwa ul. Kopernika 9.

Tak. Pobierana jest wtedy opłata tylko za pakiet startowy. Informacje w zakładce formularz zgłoszeniowy.

Nie, płyniemy całą grupą.

Nie, zachęcam do spokojnego płynięcia – bez pośpiechu.

W Drohiczynie na plaży stanie TOI TOI, a w Grannem są toalety w Centrum Turystycznym.

Kajaki są dwuosobowe. Płaci się za jedno miejsce w kajaku. Najlepiej przy zgłoszeniu podać imię i nazwisko osoby z którą będzie się płynąć, jeżeli nie masz takiej osoby, kogoś dopasujemy.

Tak będzie podstawiony samochód który przewiezie bagaże do Grannego, i następnego dnia odwiezie je do Drohiczyna.

Uczestnicy organizują nocleg we własnym zakresie.
Organizator zapewni dwa pola namiotowe.
Można również wynająć kwaterę w okolicy – osoby zainteresowane prosimy o kontakt z organizatorem.

Baza noclegowa

POLE NAMIOTOWE

Dla uczestników spływu organizatorzy przygotowali pole namiotowe przy Centrum Turystycznym w Grannem.

BAZA NOCLEGOWA

Osoby które nie chcą spać w warunkach polowych (namioty) zapraszamy do zapoznania się z bazą noclegową:

Zapisz się na spływ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zapisy na spływ
ruszają 1 maja 2024 roku – Informacje wkrótce.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w spływie należy – zakupić BILET NA SPŁYW poprzez System Sprzedaży Biletów visualTicket

Zajętych miejsc:
0%

OPŁATY:

 

Spływ 1 dniowy – 5 sierpnia 2023 r.

 • 100,00 zł / za osobę spływ Bugiem Trasą Drohiczyn – Granne (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)

  + 60,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku.

 • 70,00 zł / za osobę – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)

Spływ 2 dniowy –5-6 sierpnia 2023 r.

 • 165,00 zł / za osobęspływ Bugiem Trasą Drohiczyn – Granne – Nur (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek (na wieczornej biesiadzie 5 sierpnia, śniadanie 6 sierpnia), koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)

  + 100,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku.

 • 120,00 zł / za osobę – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek (na wieczornej biesiadzie 5 sierpnia, śniadanie 6 sierpnia), koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)
 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności na spływie z przyczyn nie zależnych od organizatora lub rezygnacji w terminie 7 dni przed planowanym terminem spływu.

UWAGA! – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ