500 kajaków

- to rekreacyjna impreza na jednej z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Pierwszy spływ odbył się w 2013 roku w związku z obchodami 500 lecia województwa podlaskiego, uczestniczyło w nim 232 załogi kajakowe. W 2017 roku w spływie uczestniczyło 670 osób – 362 załogi kajakowe!

Czy jesteśmy w stanie pobić ten rekord? Przekonamy się 4 sierpnia 2018 roku!

Spływ kajakowy rzeką Bug to niesamowite przeżycia i przepiękne widoki. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie – pierwszej historycznej stolicy Podlasia, a zakończy się w miejscowości Granne – gdzie w Nadbużańskim Centrum Turystycznym, przy ognisku i muzyce granej na żywo będziesz mógł zasmakować przysmaków lokalnej kuchni.

Wrażenia jakie przeżyjesz pozostaną w Twojej pamięci na zawsze.

500 Kajaków - 4-5 sierpnia 2018 | Weź udział w największym spływie kajakowym na Podlasiu!

Do spływu zostało…

Czy jesteś gotowy na wielką przygodę ?

Zapisz się!

program-splywu

Przedstawiamy wstępny program spływu. Godziny i punkty programu mogą ulec modyfikacjom. Jesteśmy w trakcie ustalania dodatkowych atrakcji. Szczegółowy program zostanie przedstawiony kilka dni przed spływem.

splyw-1-dniowy

4 sierpnia 2018 r. (sobota)

 • od 8.00 – rejestracja uczestników na plaży w Drohiczynie. Należy zgłosić się do recepcji w celu otrzymania przydziału do kajaków.
 • 11.00 – instruktaż dla „pierwszaków”
 • ok. 11.50 – ogłoszenia
 • ok. 12.00 – start spływu
 • 18.00 – 19.00 – przewidywane zakończenie spływu w Grannem

– ognisko i biesiada przy Centrum Turystycznym w Grannem

– losowanie Kajaka i innych upominków

– podziękowania

– koncert zespołu

– przewóz uczestników do Drohiczyna (dla chętnych)

 • 24.00 – zakończenie biesiady

– nocleg na polu namiotowym przy Centrum Turystycznym w Grannem

ZAPISZ SIĘ NA SPŁYW 1-DNIOWY

splyw-2-dniowy

4 sierpnia 2018 r. (sobota)

 • od 8.00 – rejestracja uczestników na plaży w Drohiczynie. Należy zgłosić się do recepcji w celu otrzymania przydziału do kajaków.
 • 11.00 – instruktaż dla „pierwszaków”
 • ok. 11.50 – ogłoszenia
 • ok. 12.00 – start spływu
 • 18.00 – 19.00 – przewidywane zakończenie spływu w Grannem

– ognisko i biesiada przy Centrum Turystycznym w Grannem

– losowanie Kajaka i innych upominków

– podziękowania

– koncert zespołu

– przewóz uczestników do Drohiczyna (dla chętnych)

 • 24.00 – zakończenie biesiady

– nocleg na polu namiotowym przy Centrum Turystycznym w Grannem

 


5 sierpnia 2018 r. (niedziela)

 • ok 8.30 – śniadanie
 • ok. 9.00 – zbiórka na przystani nad Bugiem i start spływu
 • Około godz. 14.00 – 15.00 – dopłynięcie do miejscowości Nur- przewóz uczestników do Grannego i do Drohiczyna

ZAPISZ SIĘ NA SPŁYW 2-DNIOWY

POLE NAMIOTOWE

Dla uczestników spływu organizatorzy przygotowali pole namiotowe przy Centrum Turystycznym w Grannem.


 BAZA NOCLEGOWA

Osoby które nie chcą spać w warunkach polowych (namioty) zapraszamy do zapoznania się z bazą noclegową:

parallax layer
organizatorzy

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

 www.kultura-drohiczyn.pl

logo mgok

Kontakt:

Rafał Siwek

tel. 501 701 152

500kajakow@gmail.com

Współorganizatorzy:

Gmina Drohiczyn

www.drohiczyn.pl

Gmina Perlejewo

www.perlejewo.pl

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa

Logo-Stowarzyszenia-SITK

www.sitk.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego

www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl

Patronat medialny:

bialystok
radio-bialystok
wrota_nowe_logo_krzywe
logo niebieskie napis cieply zolty
logo
Logo_RDC_PR_Podstawowy_Kolor
krainabugu
kurier podlaski
logo
Logo Wieści Sokołowskie2
podlasie24
LOGO
logo

Patronat honorowy:

Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego

prot

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna

pzk

Polski Związek Kajakowy

Mapa spływu...

regulamin-splywu-500kajakow

§ 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest złożenie przez uczestnika pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem spływu (formularz zgłoszeniowy), stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne). Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną Oświadczenie składa Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Oświadczenie należy złożyć i podpisać w obecności Organizatora spływu, lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora Spływu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługa i realizacja spływu, którego Oświadczenie dotyczy.
 3. Osoby mające ukończone 16 lat, a nie będące osobami pełnoletnimi mogą brać udział w spływie, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w spływie na własna odpowiedzialność lub znajdować się pod jego opieka. Rodzic lub opiekun oświadcza to i potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim Oświadczeniu.
 4.  Osoby poniżej 16 roku życia mogą lub brać udział w spływie jedynie pod opieka rodzica, lub uprawnionego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Rodzic, lub  uprawniony opiekun składa odpowiednie pisemne Oświadczenie i potwierdza je własnoręcznym podpisem.
 5.  Uczestnicy spływu zobowiązani są do :
  A. Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatorów spływu,
  B. Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.
  C. Przestrzegania przepisu o obowiązku przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjna, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu.
  D. Przepis ten dotyczy również okresu czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia, wsiadania lub wychodzenia z kajaku.E. Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływającym na wodzie, a w szczególności:

a) nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki;
b) zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowanie właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności:
1) NIE WOLNO PŁYNĄC SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.
2) NIE WOLNO PŁYNĄC STOJĄC.
3) NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ NIEZBĘDNEJ, LOGICZNIE UMOTYWOWANEJ, KONIECZNOŚCI.
F. Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków i wioseł i innych) w stanie nie uszkodzonym i czystym.
G. Udzielania pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.
H. Nie zanieczyszczania trasy spływu.
I. Nie spożywania napojów alkoholowych, oraz nie nadużywania napojów zawierających niewielka ilość alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS
CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU.
J. Nie spożywania środków i materiałów odurzających, oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu.
Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia, euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji,  nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, tak zwanych dopalaczy, oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomość człowieka na wodzie.

 1. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie, lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieka w okresie trwania spływu.
 2. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, lub osób pozostających pod
  jego opieka, innym osobom lub w mieniu innych osób.

§ 2. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe), dla każdego uczestnika spływu.
 2. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływający i ratunkowy.
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie ratunkowe podczas spływu – ratowników z uprawnieniami.
 4. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędną pomoc przed medyczną.
 5. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się podczas spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przed medycznej w możliwie najkrótszym czasie.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim;
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestnika który nie będzie przestrzegał warunków niniejszego regulaminu spływu.
 3. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego mogą być pozbawione udziału w Spływie. Decyzje podejmuje Organizator lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nie kosztów ze względu na pozbawienie udziału w spływie.
 4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

ORGANIZATOR – 3 stycznia 2018 r.

FAQ

W którym miejscu rozpoczyna się spływ?

Spływ rozpoczyna się na plaży w Drohiczynie – kierujemy się z drogi krajowej na ul. Kraszewskiego – jedziemy do końca i za kościołem Pofranciszkańskim (biały kościół z dzwonnicą) skręcamy w lewo w ul. Zygmunta Szmita – jedziemy w dół do samego końca nad rzekę Bug. Następnie kierujemy się w lewo na plażę. Dalej pokierują strażacy.

Gdzie najlepiej zostawić samochód?

Wszyscy którzy zostawiają swoje samochody na czas trwania spływu (czyli wracają po nie wieczorem) proszeni są aby zostawić je na wyznaczonym parkingu przy rzece BUG na końcu ulicy Zygmunta Szmita nad Bugiem (pokierują strażacy), lub na parkingu przy Budynku Gminy ul. Kraszewskiego 5, lub przy Muzeum Kajakarstwa ul. Kopernika 9.

Czy mogę płynąć własnym kajakiem?

Tak. Pobierana jest wtedy opłata tylko za pakiet startowy. Informacje w zakładce formularz zgłoszeniowy.

Czy spływ będzie podzielony na grupy?

Nie, płyniemy całą grupą.

Czy jest określona godzina na którą trzeba dopłynąć do Grannego?

Nie, zachęcam do spokojnego płynięcia – bez pośpiechu.

Czy na plaży jest jakieś WC?

W Drohiczynie na plaży stanie TOI TOI, a w Grannem są toalety w Centrum Turystycznym.

Ilu miejscowe są kajaki?

Kajaki są dwuosobowe. Płaci się za jedno miejsce w kajaku. Najlepiej przy zgłoszeniu podać imię i nazwisko osoby z którą będzie się płynąć, jeżeli nie masz takiej osoby, kogoś dopasujemy.

Czy jest przewidziany transport bagaży dla osób które będą uczestniczyły w spływie dwudniowym?

Tak będzie podstawiony samochód który przewiezie bagaże do Grannego, i następnego dnia odwiezie je do Drohiczyna.

Jak wygląda nocleg dla osób które zadeklarują uczestnictwo w spływie dwudniowym?

Uczestnicy organizują nocleg we własnym zakresie.
Organizator zapewni dwa pola namiotowe.
Można również wynająć kwaterę w okolicy – osoby zainteresowane prosimy o kontakt z organizatorem.
parallax layerparallax layerparallax layer
formularz-zgloszeniowy--500-kajakow

 

 

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w spływie należy:

Oba te dokumenty (formularz wraz z dowodem wpłaty) należy dostarczyć do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn lub przesłać drogą elektroniczną w postaci skanu na adres 500kajakow@gmail.com do 27 lipca 2018 roku.

!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Opłaty:

Spływ 1 dniowy – 4 sierpnia 2018 r.

65,00 zł / za osobę – spływ Bugiem Trasą Drohiczyn – Granne (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)

+ 30,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku.

40,00 zł / za osobę – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek na wieczornej biesiadzie, koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)

Spływ 2 dniowy – 4-5 sierpnia 2018 r.

120,00 zł / za osobęspływ Bugiem Trasą Drohiczyn – Granne – Nur (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem (wiosło + kapok), ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek (na wieczornej biesiadzie 4 sierpnia, śniadanie 5 sierpnia), koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)

+ 60,00 zł – dla osób które chcą płynąć same w kajaku.

65,00 zł / za osobę – dla osób posiadających własny kajak (cena obejmuje, ubezpieczenie, zabezpieczenie ratowników, posiłek (na wieczornej biesiadzie 4 sierpnia, śniadanie 5 sierpnia), koszulka ze spływu, transport po zakończonym spływie do Drohiczyna)


Konto:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 13,17-312 Drohiczyn
nr konta 73 8092 0001 0035 9209 2000 0010


Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności na spływie z przyczyn nie zależnych od organizatora lub rezygnacji w terminie 7 dni przed planowanym terminem spływu.

UWAGA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Kontakt

Rafał Siwek

tel. 501 701 152

500kajakow@gmail.com

500kajakow

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress